Drie redenen om CITO-toetsweken niet bekend te maken aan ouders

26 januari 2015 – Myrthe Meurders (Dit blog is nog steeds even actueel. Vandaag kwam ik erachter dat mijn zoon midden in de Cito-toestweek zit..)
shutterstock_122543074_sst
Er is weer een Cito-toetsweek achter de rug. Kwam ik, moeder van Valdemar (groep 6) en Leander (groep 4), een week ná die toetsweek achter… Wat is dat toch? Waarom informeert school ons als ouders niet actief wanneer die Cito-toetsweken zijn?

“Het staat in de jaarkalender, misschien”, zei de bouwcoördinator. Maar zeker weten deed hij dat niet. “Ik vind het niet nodig ouders te informeren wanneer de cito toetsen zijn”, aldus de directeur toen ik haar de vraag stelde. “Maar waarom vind je dat niet nodig?”, vroeg ik door.
Haar antwoord was vervolgens voor mij niet helemaal duidelijk. Een beetje van ‘het niet belangrijker maken dan het is’ tot ‘dat doet bijna niet één basisschool die ik ken…’

In dat laatste kon ik haar gelijk geven. Van de vele basisscholen waar ik kom voor mijn werk zijn er maar weinig die duidelijk en op tijd de toetsweken communiceren aan ouders.
Voor antwoord op mijn vraag “waarom niet?”, ben ik op (niet-wetenschappelijk) onderzoek uitgegaan en heb het een aantal ouders, leerkrachten en directeuren gevraagd. En ik heb bij iedere reden ook nog een tip. Zo zijn we dan ook wel weer.

Dit is de top drie van de redenen die ik heb gehoord

  1. Ouders maken kinderen dan onnodig nerveus en Cito bovenmatig belangrijk. Er is nog zoveel meer dan Cito-toetsen.
  2. Net zoals de methodetoetsen niet gecommuniceerd worden, communiceren we ook de Cito-toetsen niet. Daarbij staat het vast wanneer de Cito-toetsweken zijn, dat weten ouders.
  3. Toetsen is iets van de school, daar hebben ouders niks mee te maken.


Reden 1
Ouders maken kinderen dan onnodig nerveus en CITO bovenmatig belangrijk. Er is nog zoveel meer dan Cito-toetsen. 

Klopt, er is nog zo veel meer en ouders blazen het belang van Cito inderdaad vaak op. Hoe komt het dan dat ouders er meer gewicht aan hangen dan reëel is?

  • Er zijn middelbare scholen die de Cito-scoren als belangrijkste criterium nemen in hun aannamebeleid.
  • Zijn ouders voldoende op de hoogte van hoe een leerkracht een leerling inschat en beoordeelt? Of, wanneer afkomstig uit een ander land, bekend met het Nederlandse onderwijssysteem?
  • Weet een ouder, die nooit zelf in het onderwijs gewerkt heeft, wel wat methodetoetsen zijn en wat het verschil is met Cito? En welk doel de Cito-toetsen hebben en hoe belangrijk (of niet) ze zijn?

Veel ouders associëren Cito nou eenmaal met een score die bepaalt of het kind overgaat of blijft zitten.

Tip
Werk al vanaf groep 1 samen met ouders en bepaal samen wat ze wel of niet moeten weten. Neem me dus ook mee in hoe de school omgaat met toetsen en beoordelingen zodat ik een juiste inschatting kan maken van het belang en gewicht ervan en zodat jullie je daar geen zorgen over hoeven te maken. En bevraag mij over wat ik denk dat mijn zoon nodig heeft om goed te kunnen leren. Ik ben immers zijn moeder dus ken, net als hun vader, mijn kind als geen ander. Dat maakt, samen met de professionele kennis van de leerkracht, het plaatje completer.

Reden 2
Net zoals de methodetoetsen niet gecommuniceerd worden, communiceren we ook de Cito-toetsen niet. Daarbij staat het vast wanneer de Cito-toetsweken zijn, dat weten ouders.

  • Valdemar krijgt voor de methodetoetsen altijd huiswerk mee naar huis. Zo weet ik dus wel (ongeveer) wanneer en dat deze worden afgenomen.
  • Er zullen inderdaad ouders zijn die precies weten wanneer die Cito-toetsweken zijn… Misschien deels omdat zij denken dat het daar op school voornamelijk om draait. Spreek je daar met die ouders niet over, dan heb je als leerkracht ook geen grip op hoe zij daar richting hun kinderen mee omgaan. Dus de signalen van de leerkracht over de toetsen kunnen dan volledig afwijken van hoe er thuis over gedacht en gesproken wordt. Dat kan voor kinderen verwarrend zijn.

Tip
Wees open en duidelijk over wat er op school gebeurt en geef ouders daarbij tips hoe ze met bepaalde zaken om kunnen gaan. Bijvoorbeeld door de juiste vragen te stellen aan hun kind over een les of dat wij thuis in het weekend een activiteit kunnen afstemmen op een thema waar ze op school mee bezig zijn. Het is toch heel fijn voor Valdemar en Leander als wij weten wat de juf weet en andersom. Dan wordt school en thuis één wereld in plaats van twee afzonderlijke.

Reden 3
Toetsen is iets van de school, daar hebben ouders niks mee te maken.
Dit gaat over de grondhouding die scholen aannemen richting ouders. Zien ze mij als gelijkwaardig en even belangrijk in de leerontwikkeling van Valdemar en Leander?
Samen bereiken we veel meer, wijst ook wetenschappelijk onderzoek uit.

Tip
Voor mij is het gevoelsmatig heel simpel: jullie leerling is mijn kind. Ik voel me dus, hoe dan ook, verantwoordelijk en betrokken. Maak daar als school gebruik van! Overleg met mij wat je daarin van mij als ouder verwacht en andersom: wat kan ik van de school verwachten in de ontwikkeling van Valdemar en Leander en wat kan/moet ik zelf doen om ze het beste in zichzelf naar boven te laten halen!

Samengevat
Wanneer de leerkrachten van Valdemar en Leander en wij -hun ouders- goed samenwerken, dan weten we dus onder andere wanneer de Cito-toetsen zijn en welke waarde we daar aan moeten hangen. Ik zal het dan dus ook niet onnodig groot maken, maar kan er wel rekening mee houden. Bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat ik die week net even niet op een verjaardag blijf hangen waardoor ze laat in bed liggen of dat ik het kinderfeestje van mijn zoon een weekje uitstel zodat die week niet te hectisch is. Of, mocht mijn kind bijvoorbeeld faalangstig zijn of een slechte laatste ervaring hebben met een (Cito)toets, dan kan ik hem geruststellen en zelfvertrouwen geven. Vertellen wat hij allemaal goed kan en dat de juf dat ook weet. En dat toetsen maar momentopnames zijn en dat ook de juf dat maar als een (klein) onderdeel van het rapport meeneemt.

Het is nou eenmaal zo dat er nog CITO-toetsen moeten worden afgenomen, wie weet voor hoe lang nog… Laten we daar tot die tijd gewoon lekker transparant over zijn en met elkaar over praten.

Slaap lekker mijn lieve schatten. Morgen wordt weer een leuke dag op school!