Durf en kies: gun uw leerling een sterk profiel!

Op veel scholen loopt het leerlingaantal terug. Krimp in de regio, concurrentie, een slecht imago of ontevreden ouders; allemaal factoren die daarin een rol kunnen spelen. Ook het lerarentekort dwingt scholen een zo aantrekkelijk mogelijke werkgever te zijn. Hoe maakt u van uw school (weer) die gewilde plek waar leerlingen, ouders en leraren voor de deur staan te dringen om binnen te komen?

Walk the talk?

Veel scholen reserveren op hun website en in de schoolgids ruimte om te vertellen over hun visie en missie. Veelal een gedetailleerd verhaal over waar u als school voor staat en wat uw visie is op goed onderwijs. Maar hoe zichtbaar is dit in de dagelijkse praktijk? Hoe vertaalt uw gedachtegoed zich naar concreet gedrag en de manier waarop ‘we’ de dingen doen. Hoe onderscheidend is dit eigenlijk als we dat naast de visie en missie leggen van de scholen waarmee ouders en leerlingen ons vergelijken? Helpt het ze te kiezen?

Toen ik als communicatieadviseur uit het bedrijfsleven als consultant voor het onderwijs ging werken, viel me op hoe weinig scholen bezig zijn met het werken aan een onderscheidend profiel en een sterk imago. Het lijkt soms zelfs alsof professionals in het onderwijs de discussie over imago niks met onderwijs en al helemaal niks met kwaliteit te maken vinden hebben. Een onhoudbare gedachte in een toekomst waarin het aantal kinderen blijft dalen, er steeds meer te kiezen is en toenemende transparantie via websites, social media, de landelijke media etc..

Van buiten naar binnen

Hoe ziet een school die zich focust op een sterk profiel eruit? Zo’n school is constant van buiten naar binnen aan het kijken en kan antwoord geven op de volgende drie vragen:

1)    Wie zijn we en waarom doen we de dingen die we doen?
We weten wat voor school we willen zijn en voor wie we er willen zijn. We maken verwachtingen ten aanzien van gedrag heel concreet en zijn hierop aanspreekbaar. We reflecteren regelmatig op wat we doen, in de klas en daarbuiten, en waarom we het op die manier doen. Sluiten we nog steeds aan bij de leerling en de wereld van nu?

2)    Wat kunnen leerlingen en ouders van ons verwachten en wat verwachten wij van hen?
Door een sterk profiel weten ouders en leerlingen (en personeel!) waar ze voor kiezen. En dus ook waar ze niet voor kiezen. ‘We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.’ En daar mag u dan ook afspraken over maken; met uw leerlingen, hun ouders en uw team. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt op school en hoe leerlingen hun schoolperiode doorlopen.

3)    Wat maakt ons anders dan andere (concurrerende) scholen?
Ieder kind is anders en leert anders. Het is belangrijk dat er kinderen en ouders voor een school kunnen kiezen die het beste bij hun past. Door u te onderscheiden van andere scholen helpt u hen bij die keuze.

Visie, sterk leiderschap en lef

Hebt u op bovenstaande vragen een helder antwoord? Mooi! Dan toont u visie, sterk leiderschap en lef! En als (toekomstige) leerlingen en ouders dit ook weten, hoeft u zich over een dalend leerlingaantal misschien zelfs helemaal geen zorgen te maken.
Spread the word en wees trots. Want bij een school met die uitstraling wil iedereen horen!

Delen?!

Heel graag laat ik mij inspireren door goede voorbeelden en mooie verhalen over het opbouwen en onderhouden van een sterk schoolprofiel! Laat uw reactie achter. Wilt u zelf geïnspireerd worden over wat het uw school kan opleveren en waar u moet beginnen? Ik denk graag met u mee. Bel of mail dan voor een afspraak.