Schoolleider schittert door afwezigheid…

Ongeveer wekelijks woon ik een congres bij. Als dagvoorzitter heb je die luxe. En ik ontmoet daar altijd enthousiaste onderwijsprofessionals. Ambitieuze leraren die ambities hebben met en voor hun leerlingen. Ze komen bijvoorbeeld naar een studiedag om beter te worden in het begrijpen van bepaald gedrag van leerlingen, of in het leren omgaan met nieuwe groepen, zo effectief mogelijk te reageren op pesten, optimaal te communiceren met ouders of de samenwerking met collega’s te verbeteren.

Maar wat 95% van alle studiedagen voor mij met elkaar gemeen hebben: de schoolleider schittert door afwezigheid. Een voorbeeld: Gister, op een studiedag over effectief duoschap in het primair onderwijs, zegt een deelnemer tegen mij:

Ik realiseer me nu dat dit echt een congres is waar onze directeur bij had moeten zijn!

En dat geldt voor 99 van de 100 congressen wat mij betreft. Want al die zaken en meer die ik hierboven opsom, zijn zaken die pas werkelijk een uitwerking krijgen in de school en in de klas als er vanuit visie wordt gewerkt. Als er door het hele team/bouw/sectie/leerjaar over na wordt gedacht en handen en voeten aan wordt gegeven.

Begrijp me niet verkeerd, u moet ook zeker naar congressen en studiedagen blijven komen voor uw persoonlijke ontwikkeling en inspiratie. Maar ik denk wel dat wanneer ook congresbezoek vanuit visie gebeurt, het veel waardevoller wordt. Waardevoller voor de hele school en daardoor uiteindelijk ook voor de leerling.

4 stappen om te komen tot een optimale studiedag-opbrengst:

Stap 1: bepaal schoolbreed welke congressen worden bezocht. Werk vanuit jullie visie en de speerpunten van dat jaar. En natuurlijk heeft de leraar eigen interesses en voorkeuren. Maak daar juist gebruik van. Wanneer een collega zich wil verdiepen in een bepaald onderwerp, dan is daar blijkbaar behoefte aan. Dan ben of ga je dus met de goede dingen bezig.

Stap 2: schoolleider, ga zoveel mogelijk mee. Niet alleen investeer je in de relatie met de leraar/leraren door je betrokkenheid te tonen en een dag met elkaar ‘op stap te zijn’. Ook schaaf je je eigen kennis bij en laat je je een dag onderdompelen in de kennis en ervaringen van collega’s en experts.

Stap 3: zorg na de studiedag voor terugkoppeling naar het hele team. Wat nemen we eruit mee, wat willen we ermee en hoe gaan we dat vormgeven of welke vervolgstappen zijn nodig? Plan dat standaard in na een studiedag. Faciliteer dat collega‘s het kunnen voorbereiden en delen.

Stap 4: borg het geleerde. Zet alle wijsheid meegebracht van studiedagen om in uitvoerbare activiteiten. Dat geldt natuurlijk ook voor jullie visie op onderwijs en de ambities in de jaarplannen etc.

Tip: ga dat niet alleen doen. Schakel een procesbegeleider/studiedag-voorzitter in die uw teamdag efficiënt en doelgericht maakt, vanuit onafhankelijkheid oog heeft voor de belangen van alle collega’s en zorgt voor een opbrengst van praktisch uitvoerbare (team)activiteiten. Bel of mail me vooral! myrthe@meurders.nl, 06-55 89 85 66 en zie www.myrthemeurders.nl